Ari Paukku

Aluehallintovirasto tuplasi 19.5.2020 Espoon Golfseura ry:n vedenotto-oikeuden Gumbölenjoesta. Vedonotto uhkaa kasvaa 50.000 kuutiosta 100.000 kuutioon kastelukaudessa. Kyseinen vedenottopaikka on tärkeällä luonnonvaraisen ja alkuperäiseksi luokitellun meritaimenen lisääntymisalueella ja myönnetty lupa heikentää […]

Espoolla on tavoitteena olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Tällä hetkellä suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja on kaukolämpö, jonka osuus päästöistä on noin 40 % (vuoden 2018 tilastot). Kaukolämmöstä taas tuotetaan suunnilleen […]

Espoon päästötilastot 2018

Espoo on asettanut tavoitteeksi hiilineutraalin kaupungin vuoteen 2030 mennessä, tavoite on erittäin haastava eikä siihen päästä ilman merkittäviä muutoksia energian tuotannossa. Nyt kun tilastot vuoden 2018 osalta ovat valmistuneet, voidaan […]