Hiilineutraali

Mihin menet ilmasto-ohjelmassasi Espoo?

Espoolla on tavoitteena olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Tällä hetkellä suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja on kaukolämpö, jonka osuus päästöistä on noin 40 % (vuoden 2018 tilastot). Kaukolämmöstä taas tuotetaan suunnilleen puolet kivihiilellä.

Alla ote Espoon kaupungin ilmasto-ohjelmasta:

Edistetään uusiutuvien energianlähteiden käyttöönottoa

Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuutta tuotannossa ja kulutuksessa.

Espoon ilmastopäästöt ovat korkealla tasolla johtuen esimerkiksi fossiilisilla polttoaineilla tuotetusta kaukolämmöstä. Kaukolämmön tuotannosta aiheutuu lähes puolet Espoon alueen CO2-ekvivalenttipäästöistä, joten kaukolämmön tuotantotavalla on suuri merkitys Espoon ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kaukolämmön tuotantotavan kokonaismuutos päästöttömiin lähteisiin on koko Espoon ilmastotyön onnistumisen kannalta keskeistä. Kaupunki toimii aktiivisesti, jotta kaukolämmön ja sähkön tuotannossa otetaan nopeassa aikataulussa käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Espoon alueen uusien voimalaitosten tulee pohjautua uusiutuvaan energiantuotantoon. Kaupunki kannustaa maalämmön ja aurinkoenergian hyödyntämiseen lämmöntuotannossa.”

Eli Espoon ilmasto-ohjelman yksi keskeinen osa on kaukolämmön tuotantotavan muutokseen pohjautuva. Kaukolämmön tuottaa yksityinen yritys, Fortum Oyj, jonka toimiin Espoolla ei ole päätösvaltaa. Voidaanko oikeasti luottaa yksityisen yrityksen, jonka tärkeimpänä tavoitteena on voiton tuottaminen osakkailleen, toimiin Espoon ilmasto-ohjelman onnistumisessa. Onko Espoon kaupungilla ja Fortumilla sopimus, jonka mukaan kaupungin kiinteistöt on pakotettu liittymään mukaan kaukolämpöön?

Ouman Oy:n tekemän selvityksen mukaan esim. Fortumin kaukolämmön hinta nousi vuodesta 2005 vuoteen 2014 täydet 100 %. Tämän jälkeenkin hinta on vuosittain noussut tasaiseen tahtiin, onneksi vähän hidastuen. Energiateollisuuden verkkosivuilta voi tutustua eri kaupunkien kaukolämmön hintoihin https://energia.fi/julkaisut/materiaalipankki/kaukolammon_hintatilasto.html#material-view.

Pari esimerkkiä Fortumin tuottaman kaukolämmön hinnoista Espoossa:

1.1.2016 kerrostalo, jossa 15 asuntoa; hinta 69 €/kk/asunto

1.7.2019 kerrostalo, jossa 15 asuntoa; hinta 77 €/kk/asunto

1.1.2016 kerrostalo, jossa 80 asuntoa; hinta 48 €/kk/asunto

1.7.2019 kerrostalo, jossa 80 asuntoa; hinta 53 €/kk/asunto

Nousua molemmissa tapauksissa reilut 10 % 3,5 vuodessa.

Eniten ihmettelen sitä, miksei Espoo hyödynnä omissa kiinteistöissään enemmän maalämpöä? Sen takaisinmaksuaika on jatkuvasti lyhentynyt kaukolämmön hinnan tasaisena jatkuvan nousun myötä. Maalämpöön siirtyminen kaupungin omien kiinteistöjen osalta olisi todellinen ilmastoteko ja erittäin kannattava investointi, toisin kuin monet ratahankkeet ovat. Jos tämän lisäksi asennettaisiin aurinkopaneelit kaupungin kiinteistöjen katoille, niin saataisiin vielä paremmin hyödynnettyä uusiutuvaa energiaa. Espoollahan on myös hyvä esimerkki maalämmön hyödyntämisestä eli Villa Elfvik. Villa Elfvikiin asennettiin maalämpöjärjestelmä vuonna 2014 ja heti ensimmäisenä vuonna säästettiin sähkönkulutuksessa 60 %.

Toivottavasti Espoon päättäjät ottavat nyt vakavasti päästöjen vähentämisen ja hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemisen ottamalla pikaisesti kaupungin investointiohjelmaan myös maalämpöön ja aurinkoenergiaan siirtymisen, ne palvelevat ilmasto-ohjelman toteutumista ja tulevat sukupolvet kiittävät uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisestä.