Yhteiskuntasopimus

Yhteiskuntasopimus

Hallituksen kaavailemat neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta kariutuivat ennen kuin ne kunnolla pääsivät edes käyntiin. Hienoa ettei kakistelematta niellä kaikkea roskaa mitä meille yritetään hallituksen toimesta syöttää. Hallitus näyttää muutenkin olevan aika hajanainen kaikista puheista huolimatta. Perussuomalaiset jatkavat edelleen samaa linjaa eli maahanmuuttovastaisuuden kasvattamisella ja kehitysyhteistyön vähentämisellä. Jälkimmäisessä ovat ainakin näillä näkymin myös onnistumassa.

Demarit tulevat esittämään omaa ehdotustaan yhteiskuntasopimuksen malliksi. Miksi tämä sitten nähdään niin tärkeänä?

Suomen taloudellinen tilanne on poikkeuksellisen vakava.

 • Vienti on hiipunut.
 • Investoinnit kotimaahan ovat olleet vähäisiä.
 • Talouskasvu on jumissa.

-> Kaikesta tästä seuraa työttömyyden kasvu. Hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituspohja murenee ja turvattomuus kasvaa, ellei työllisyysastetta saada nostettua.

 • Meidän on pidettävä huolta nuorista.
 • Me haluamme vahvistaa uskoa parempaan tulevaisuuteen.
 • Kestävä talouskasvu ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen ovat toisiaan tukevia tavoitteita.

– Myös tuottavuuden kasvattaminen ja hyvinvointi työelämässä voivat olla toisiaan tukevia tavoitteita.

 • Toimiva, kestävästi rahoitettu hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa turvaa ja palveluita, joita jokainen tarvitsee joskus. Se on myös jalusta kilpailukykyiselle elinkeinoelämällä.
 • Kilpailukyky vaatii viennin uudistamista ja yrittäjyyden edistämistä. Palveluille tarvitaan oma ohjelma.
 • Suomen on pärjätäkseen globaalissa kilpailussa ja työnjaossa oltava aktiivinen ja avoin kansainvälisyydelle sekä aktiivinen toimija yhä monikulttuurisempana maana.

->   Tavoitteena työllisyyden ja talouden kasvu, reilun pelin ja tasa-arvon keinoin.

Asialistan eväinä ovat:

 1. Työllisten määrää nostetaan 110 000 hengellä vuoteen 2019 mennessä, eli työllisyysaste nousee noin 72 prosenttiin (SDP:llä on oma 16 kohdan tiekartta kohti työllistävämpää Suomea).
 2. Pitkäaikaistyöttömyyden (nyt 110 000 henkeä) ja nuorisotyöttömyyden puolittaminen vuoteen 2023 mennessä
 3. Suomen koulutustason nousu ja koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen jatkuu myös tulevaisuudessa.
 4. Talouden sopeuttamistoimet toteutetaan oikeudenmukaisesti niin, että hyvätuloiset osallistuvat talouden sopeutustoimiin ja kaikista heikoimmassa asemassa olevat ihmiset rajataan sopeutustoimien ulkopuolelle.
 5. Turvataan toimiva ja rahoituspohjaltaan kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Näin taataan turvaa ja palveluja niitä tarvitseville, mutta myös jalusta kilpailukykyiselle elinkeinoelämälle.
 6. Työelämää uudistetaan niin, että muutos, joustavuus ja turvallisuus ovat tasapainossa ja palkansaajien epävarmuutta työelämämuutosten keskellä vähennetään ja muutosturvaa vahvistetaan. SDP esittää konkreettisia työelämän kehittämistavoitteita työn edetessä.
 7. SDP tukee työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen välistä yhteisymmärryksen löytymistä. SDP:n aloitteesta käynnistyvä keskustelu yhteisen vastuun sopimuksesta tarjoaa rakentavan panoksen myös järjestöjen ja hallituksen välisiin neuvotteluihin.

Kättä päälle – Yhteisen vastuun sopimus -mallia muokataan tämän syksyn aikana ja Demarien tiekartta julkaistaan alkuvuodesta 2016. Se velvoittaa SDP:tä ja tarjotaan myös hallituksen käyttöön.

  0