Yleinen

Huomio kiinnitettävä työttömyyden hoitoon

Espoon työttömyysaste vuoden 2016 lopussa oli 10,3 % ja työttömänä oli 14.336 henkilöä. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1.387 ja 50 vuotta täyttäneitä 5.046. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 5.922 eli 41,3 % työttömistä. Työllisyydenhoidon edistämiseksi Espoon kaupungin olisi vahvistettava yhteistyötä sisäisesti, valtion kanssa ja kaupungin alueella toimivien yritysten kanssa. Tällä hetkellä Espoon kaupunki maksaa merkittäviä summia ns. sakkomaksuina (työmarkkinatuen kuntaosuuskustannuksina). Viime vuonna Espoo oli maksanut sakkomaksuina lokakuun loppuun mennessä jo 16,1 miljoonaa euroa, kun edellisvuoden vastaavana aikana ne olivat olleet 14,3 milj. euroa (kasvua 12,5 %). Näkisin paljon järkevämpänä palkata työtön kaupungille töihin tai maksaa palkkatukea paikalliselle yritykselle kuin maksaa miljoonia euroja sakkomaksuina.

Espoon kaupungin tarkastuslautakunnan mukaan kaupungin henkilöstökulujen arvioitiin viime vuonna alittavan talousarviossa olleet kulut myöhentyneiden rekrytointien ja kasvaneen vuokratyövoiman käytön vuoksi. Kenen etu tämä on? Espoon kaupungin olisi aika ryhdistäytyä, luotava työpaikkoja eikä viivyttää omia rekrytointejaan. Myös vuokratyövoiman käyttöä voisi vähentää ja sen sijaan Espoon kaupungin pitäisi palkata nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä vähintäänkin määräaikaisiin työsuhteisiin ja maksaa siitä palkkaa. Kaupungin henkilöstökuluja tarkasteltaessa ei riitä se, että katsotaan ainoastaan toteutuneita palkkakuluja, kokonaiskustannuksissa täytyy huomioida sen lisäksi vuokratyövoiman käytöstä kertyneet kustannukset. Eikö kaupunki voisi hyödyntää paremmin omaa henkilökuntaansa vuokratyövoiman sijaan?

Espoossa on ajauduttu yksityistämisvimman ja kaupungin omien palvelujen alasajon seurauksena vuokratyövoiman lisääntyneeseen käyttöön. Lisäksi hankinnat kilpailutetaan niin suurina kokonaisuuksina, ettei espoolaisilla pienyrittäjillä ole minkäänlaisia mahdollisuuksia tehdä edes tarjouksia, saati voittaa tarjouskilpailuja. Hankinnat tehdään usein suurilta globaaleilta yrityksiltä, jotka eivät maksa verotuloja ainakaan Espooseen. Tämä on ollut hyvin lyhytnäköistä politiikkaa ja tulee pidemmän päälle kaupunkilaisille erittäin kalliiksi paikallisissa yrityksissä lisääntyvän työttömyyden johdosta. 0

Kotipalvelun pysäköinti kuntoon

Tässä olisi yksi epäkohta, joka voitaisiin haluttaessa hoitaa nopeastikin kuntoon.

Kotihoidon pysäköintimahdollisuudet ovat Espoossa todella huonot. Työntekijät joutuvat välillä etsimään pitkäänkin laillista pysäköintipaikkaa ja kaikki se aika on pois asiakkaalta, jolle kotihoidon käynti voi olla paljon odotettu ja ainoa sosiaalinen kontakti. Silloin tällöin tulee myös parkkisakko, jonka työntekijä joutuu itse maksamaan. Nämä parkkisakot voisi kaupunki maksaa eikä maksattaa niitä heikosti palkatuilla työntekijöillään.

Kuinka on mahdollista, että tätä asiaa ei saada hoidettua kuntoon ja julkisen puolen palveluita sorretaan verrattuna yksityiseen puoleen. Olen pistänyt merkille, että yksityisten kotipalveluyritysten autoissa käytetään ”huoltoajo” -lappua ja pysäköidään ovien eteen. Sama käytäntö on myös erilaisten remonttiyritysten yms. autojen kanssa. Miksei Espoon kaupunki voi myöntää ”huoltoajo” -lupalappuja omille työntekijöilleen ja näin helpottaa heidän työtään? Tämän ei uskoisi olevan niin vaikeaa, etteikö sitä voisi toteuttaa vai halutaanko tässä antaa etu vain yksityisille yrityksille? Kustannukset Espoolle olisivat mitättömät ja kotihoidon työntekijät saisivat käyttää enemmän aikaa asiakkaidensa luona eli päätehtävässään eikä olisi pelkoa pysäköintisakoista.

Näin toimien työntekijät olisivat tyytyväisempiä ja asiakkaat saisivat parempaa palvelua. Espoon kaupunkihan vastaa kaupungin alueen pysäköintimahdollisuuksista rajoittaen sitä mm. laajoilla aluepysäköintikielloilla. Eikö Espoossa tosiaankaan välitetä kotihoidon työntekijöistä ja heidän asiakkaistaan? 0

Espoo on pidettävä itsenäisenä   Nuoriso: – Espoon on tarjottava kohtuuhintaisia asuntoja – Espoon on pidettävä huolta nuorisotakuun toteutumisesta ja tarjottava koulutusta tai työtä   Liikuntamahdollisuudet: – Espoonlahden urheilupuistoon on […]