Espoon Kokoomuksella yksityistämisvimma?

Espoon Kokoomuksella yksityistämisvimma?

Espoossa on näköjään menossa käsittämätöntä salailua ulkoistamis- ja yksityistämisrintamalla. Viimeksi saimme lukea ensin Helsingin Sanomista ja sen jälkeen Länsiväylästä miten kaupungin virkakoneistossa on valmisteltu kokoomustaustaisen kaupunginjohtajan, Jukka Mäkelän, toimeksiannosta kaupungin kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotantopalvelujen ulkoistamista. Espoon kokoomuslainen kaupunginjohtaja haluaa sitoa teknisen toimen myymisen yksityiselle budjettineuvotteluihin. Sosialidemokraateille se ei käy.

– Tällaisista suunnitelmista ei ole hiiskuttu mitään, Espoon kaupunginvaltuuston Sosialidemokraattisen ryhmän puheenjohtaja Maria Guzenina ihmettelee.

Erityisesti hän paheksuu sitä, että työntekijöitä ei ole otettu mukaan asian valmisteluun.

– Se on YT-lain mukaan laitonta. Näin suuressa asiassa ei voi sivuuttaa työntekijäjärjestöjen näkemyksiä, Guzenina korostaa.

Kunnallinen YT-laki edellyttää, että asiat, jotka koskevat esimerkiksi liikkeen luovutusta, ostopalveluiden käyttöä, kilpailuttamista tai yhtiöittämistä käsitellään yhteistoiminnassa ennen kuin asiassa tehdään päätöksiä. Nyt näin ei ole toimittu, JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa.

Sen lisäksi väite nykyisen tilaaja-tuottajamallin kalleudesta on mielestäni perusteeton ja pohjautuu osittain siihen, että kaupungin yksiköt tilaavat tällä hetkellä töitä muualta kuin kaupungin omilta palveluyksiköiltä. Tällöin joudutaan kuitenkin maksamaan omien palveluyksiköiden henkilökunnan palkat, vaikkei töitä olisikaan, ja tämän lisäksi joudutaan maksamaan ulkopuoliselle yritykselle tilatuista töistä. Tästä kirjoitin jo edellisessä blogitekstissäni.

Kiinteistöpalveluiden ja kaupunkitekniikan tuotantopalveluiden tärkeimpiä tehtäviä ovat koulujen ja muiden julkisten kiinteistöjen sekä katujen ja puistojen hoito. Jos nämä toiminnot ulkoistetaan, niin virkamiesarvion mukaan voidaan saavuttaa miljoonien eurojen vuosittainen säästö. Ulkoistus aiotaan toteuttaa niin sanottuna liikkeen luovutuksena, jossa henkilöstö siirtyisi uuden työnantajan palvelukseen ja säilyttäisi vanhat työsuhde-etunsa voimassa olevan työsopimuskauden loppuun asti. Entä mitä sen jälkeen tapahtuisi? Tästä on esimerkki Lahdesta, josta kirjoitin myös tarkemmin edellisessä blogitekstissäni.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän nimissä 3.11.2014 kaupunginhallituksen kokoukseen päivätyssä päätösehdotuksessa kaupunginhallitukselle mainitaan alkuun tuotannon mahdollisiksi organisointitavoiksi oman tuotannon lisäksi olevan ”liikelaitos, kunnallinen osakeyhtiö, ulkoistaminen ja liikkeen luovutus”.

– On yhteistoiminnan tavoitteiden ja periaatteiden vastaista, että henkilöstö lukee toiminnan uudelleenjärjestämisestä lehdestä vaikka sen tavoitteena on luottamuksen rakentaminen työpaikalla, JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

Vaikka valmisteluasiakirjassa mainitaan myös kunnan oma toiminta sisältää se päätöskohtana kehotuksen ”käynnistää kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotantopalveluiden uudelleenorganisoinnin jatkovalmistelu siten, että toiminnot kilpailutetaan ja ulkoistetaan liikkeen luovutuksena.”

Tässä kyllä ihmetyttää erityisesti kaupungin johdolla oleva kiire asian viemiseksi eteenpäin. Onkohan jotain jo sovittu ulkopuolisen yrityksen kanssa ennen asianmukaisia päätöksiä?

Vastaa