Espoon Ympäristölautakunnan lautakuntasopimus

Vuoden 2018 alku on ollut kiireistä aikaa ja siitä syystä blogin kirjoittaminenkin on jäänyt.

Ympäristölautakunnassa saimme aikaiseksi lautakuntasopimuksen ajalle 2018-2021. Mietimme koko lautakunnan voimin yhden lauantaipäivän ajan ympäristöasioita ja sitä mitkä olisivat tärkeimmät sopimukseen nostettavat asiat. Sopimus syntyi hyvähenkisen yhteistyön tuloksena ja tukeutuu viime syksynä päivitettyyn Espoo-tarinaan. Lautakuntasopimuksen pääkohdat tehtävineen ovat:

 1. Luonnonsuojelu
  • Päivitetään luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelma
  • Laaditaan luonnonsuojelusuunnitelma
  • Turvataan lähimetsät, niityt, viheryhteydet ja ekosysteemipalvelut sekä välitetään tietoa näiden merkityksestä
 2. Vesiensuojelu
  • Toteutetaan vesiensuojelun toimenpideohjelma
  • Päivitetään vesiensuojelun toimenpideohjelma
  • Edistetään hulevesien hallintaa yhteistyössä muun muassa teknisen toimen kanssa
  • Päivitetään Itämerihaaste
 3. Ilmastotyö
  • Ilmasto-ohjelman seuranta ja jalkauttaminen kaupunkiorganisaatiossa
  • Tiedon tuottaminen hiilineutraali Espoo 2030-työn taustalle ilmastotoiminen nykytilasta ja tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavista toimista
  • Laaditaan linjaukset Espoon ilmastonmuutokseen sopeutumisesta
  • Laaditaan ajantasainen selvitys Espoon hiilinieluista
 4. Ympäristövastuullisuuden edistäminen ja muut asiat
  • Laaditaan meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022

Aika paljon on ollut uutta opittavaa Ympäristölautakunnan tehtävistä, mutta mielenkiintoisia asioita siellä pääsee käsittelemään. Edellisessä kokouksessamme käsittelimme mm. uuden luonnonsuojelualueen perustamista Monikonpuron purolaaksoon. Alue sijaitsee Leppävaaran pohjoispuolella.