Aurinkoenergia

Espoolla on tavoitteena olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Tällä hetkellä suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja on kaukolämpö, jonka osuus päästöistä on noin 40 % (vuoden 2018 tilastot). Kaukolämmöstä taas tuotetaan suunnilleen […]