Tilapäivitys

Olen tehnyt helmikuussa kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan uusia esteettömiä tiloja Soukan kirjastolle. Samalla vaadin, että Soukan kirjasto on säilytettävä.

Kuntalaisaloite löytyy https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/18759.

Toimitan kuntalaisaloitteen eteenpäin elokuussa ja toivottavasti se tulee kaupungin toimielinten käsittelyyn syksyn 2021 aikana.

 

Arin vaaliteesi nro 1:

Järjestetään lapsille ja nuorille turvalliset ja terveelliset päiväkodit ja koulut:

– Pidetään päiväkodit ja koulut kunnossa

– Palkataan riittävästi henkilökuntaa

Espoo on sitoutunut investoimaan merkittävästi päiväkotien ja koulujen kunnostamiseen ja uusimiseen. Sisäilmaongelmat ovat monessa päiväkodissa ja koulussa kuitenkin edelleen liian yleisiä ja investointeja tilanteen korjaamiseen tulee kiirehtiä. Kulunut pandemiavuosi on kuitenkin osaltaan vähentänyt lasten ja henkilökunnan altistumista sisäilmaongelmiin etäopiskelujen myötä.

Investointeihin on erilaisia malleja, nythän pääosin rakennetaan omia tiloja, mutta suosittelisin enemmän erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen hyödyntämistä. Suomesta löytyy toimittajia, jotka suunnittelevat tarpeiden mukaisia rakennuksia ja sen jälkeen rakentavat ja vuokraavat ne kunnan käyttöön ennalta sovituksi ajaksi. Näin voidaan jakaa kustannuksia tasaisemmin tuleville vuosille. Tämä mahdollistaa myös sen, että kun jollakin alueella tarve vähenee ja toisaalla lisääntyy, niin näitä rakennuksia voidaan siirtää tarpeen mukaan uusiin paikkoihin. Tämä olisi joustava ja nopea tapa uusien päiväkotien ja koulujen tarpeiden tyydyttämiseen.

Lapsille pitäisi taata turvallinen ympäristö. Päiväkodeissa ja kouluissa joudutaan liian usein tilanteisiin, jossa henkilökunnan poissaolojen (sairasloma tms.) vuoksi ryhmäkoot kasvavat hallitsemattoman suuriksi. Etenkin pienemmät lapset tuntevat epävarmuutta ja turvattomuutta silloin kun oma tuttu hoitaja puuttuu ja tilalla on täysin uusi ja outo henkilö. Tähän voisi varautua sillä, että pidetään jo alun perin ryhmäkoot pienempinä eli palkataan lisää henkilökuntaa. Näin yksittäisen sairastapauksen vuoksi ryhmäkoot eivät kuitenkaan suurene liikaa ja paikalla olisivat edelleen tutut aikuiset lasten tukena.

Arin vaaliteesi nro 2:

 

Huolehditaan vanhuksista heitä kunnioittaen:

– Tarjotaan laadukkaita hoitopalveluja kotona asuville vanhuksille

– Rakennetaan palveluasuntoja vanhuksille, jotka eivät enää pysty asumaan kotona

 

Akuuteinta on saada rokotettua kaikki ikäihmiset koronan varalta mahdollisimman pikaisesti. Monet vanhukset ovat kärsineet koronapandemiasta ja siihen liittyvästä yksinäisyydestä erityisen paljon, kun eivät ole päässeet tapaamaan lapsiaan ja lapsenlapsiaan yli vuoteen.

Kotihoito tukee omassa kodissa asumista neuvonnan, ohjauksen, hoidon sekä kuntoutuksen avulla. Kotihoidosta tarjotaan tukea silloin kun omat voimavarat eivät kaikkiin arjen asioihin enää riitä. Kotihoito on laaja käsite, johon kuuluvat kotikuntoutus, kotipalvelut, kotisairaanhoito ja muut kotiin tuotavat palvelut, kuten esimerkiksi ateria- ja kuljetuspalvelut.

Kotihoitoa on saatavissa tarpeen mukaan joko tilapäisesti tai säännöllisesti.

Kotihoitoon voidaan rinnastaa omaishoito, johon on saatavissa määrättyjen kriteerien täyttyessä tukea. Täytyy muistaa, että myös omaishoitajille on tarjottava tukipalveluja. He tekevät raskasta ja tärkeää työtä omaistensa eteen hyvinkin pienellä korvauksella.

Niille ikäihmisille, jotka eivät enää pärjää kotona edes kotihoidon tai omaishoidon avustuksella tulee tarjota palveluasunto. Palveluasuntojen tarve kasvaa jatkuvasti väestön ikääntyessä ja niitä täytyy rakentaa myös kaupungin toimesta, ei voi jättäytyä liikaa yksityisten palveluntarjoajien varaan. Jos henkilö tarvitsee paljon huolenpitoa ja hoivaa on mahdollista hakea tehostettuun palveluasumiseen. Näissä yksiköissä on terveydenhuollon ammattilaiset paikalla ympäri vuorokauden. Tehostettua palveluasemista on tarjolla sekä kaupungin omissa että yksityisten palveluntuottajien hoivakodeissa.

Lopuksi on pidettävä huolta, että Espoossa vanhuspalvelulain mukainen hoitajamitoitus toteutuu. On kyse sitten kaupungin tai yksityisen palveluntarjoajan asunnoista.