Arin teesit

Espoo on pidettävä itsenäisenä
 
Nuoriso:
– Espoon on tarjottava kohtuuhintaisia asuntoja
– Espoon on pidettävä huolta nuorisotakuun toteutumisesta ja tarjottava koulutusta tai työtä
 
Liikuntamahdollisuudet:
– Espoonlahden urheilupuistoon on rakennettava täysimittainen kiertävä juoksurata, jotta voidaan tarjota entistä tasapuolisemmin eri puolille Espoota harrastus- ja kilpailumahdollisuuksia myös yleisurheilun parissa
– On pidettävä paremmin huolta nykyisistä yleisurheilukentistä
 
Vanhukset:
– On huomioitava vanhukset yksilöinä ja mahdollistettava kaikille ihmisarvoinen elämä
– On tarjottava hoitopalveluja kotona asuville vanhuksille
– On rakennettava palveluasuntoja niille vanhuksille, jotka eivät enää pysty asumaan kotona
 
Liikenne:
– Ruoholahti-Matinkylä -metrolinjan valmistumisen jälkeen olisi turvattava linja-autoliikenteen kattavuus muutenkin kuin vain metron syöttöliikenteessä. Tarvitaan edelleen suoria linja-autoyhteyksiä Kivenlahden/Espoonlahden/Soukan suunnasta Helsinkiin
– On tehtävä päätös Kehä 2:sen jatkorakentamisesta Turunväylältä Hämeenlinnanväylälle
– Jo sovittua tulevaa joukkoliikenteen lippujen hinnoittelua tulisi tarkastella uudelleen ja tehdä se tasapuoliseksi kaikille espoolaisille. Vyöhykerajana pitäisi olla Kehä 3
 
Kunnalliset palvelut:
– Kunnalliset palvelut on tarjottava kaikille espoolaisille tasapuolisesti ja laadukkaasti asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.
– Kunnalliseen terveydenhuoltoon tarvitaan lisää resursseja
– Koulut on korjattava pikaisesti käyttökuntoon
– Lähipalvelut säilytettävä
 
Ympäristö ja Espoo:
– Espoossa tulisi tutkia mahdollisuus hankkia kaupungin käyttöön jatkossa  hybridi- tai sähköautoja
– Espoon on pidettävä huolta luonnonkauniista saaristostamme ja omalta osaltamme Itämerestä
– Puhdas saaristo turvaa osaltaan virkistyskalastusmahdollisuuksien säilymisen

Vastaa